» Život i stil

Energetsko polje čoveka

Energetsko polje čoveka

 

 

Ljudska aura, ili energetsko polje, deo je univerzalnog energetskog polja, povezan sa čovekom.

Ona se može opisati kao svetlucavo telo koje okružuje i prožima fizičko telo i emituje svoje karakteristično zračenje.

Na temelju svojih zapažanja, istraživači su stvorili modele koji dele auru u nekoliko slojeva.

Oni se takođe nazivaju telima, a prožimaju i okružuju jedno drugo.

Svako sledeće, više telo, stvoreno je od finije materije i viših vibracija.

 

Ljudi su stvorili mnoge sisteme kojima su opisivali svoja opažanja polja aure.

Svi oni dele auru u slojeve određene položajem, bojom, sjajem, oblikom, gustoćom, fluidnošću i ulogom.

 

Barbara En Brenan je lekar i bioenergetičar, psihoterapeut i naučnik. Završila je studije i magistraturu u oblasti atmosferske fizike i radila za nekoliko zvaničnih američkih istraživačkih institucija, sve dok se, u poslednjih 25 godina, nije posvetila istraživanju ljudskog energetskog polja, lečenju bioenergijom i mnogobrojnim seminarima u Americi, Kanadi i Evropi.

Njene najpoznatije knjige su “Izranjanje svetlosti” i “Ruke koje leče” (“Iscelteljske ruke”), u kojima je dala svoje viđenje čoveka, njegove stvarne prirode i svih njegovih potencijala. Ovo su navažniji delovi knjige “Ruke koje leče”.

 

 

 

 

 

Dok sam radila kao isceliteljka, opažala sam sedam slojeva aure.

U početu sam mogla da vidim samo niže slojeve, koji su najgušći i najlakši za opažanje.

Što sam duže radila, mogla sam da vidim i sve više slojeva.

Za svaki više sloj, moja je svest morala da bude proširenija, da bih ga mogla uočiti.

To znači da sam, za posmatranje viših slojeva, kao što su peti, šesti i sedmi, morala da uđem u meditativno stanje.

Posle mnogo godina prakse, počela sam da opažam čak i iza sedmog sloja...

 

Svaki sloj aure je drukčiji, ima svoju posebnu ulogu i povezan je sa jednom od glavnih čakri.

 

Prvi sloj i prva čakra povezani su sa fizičkim funkcioniranjem i sa telesnim osetima, osećajem bola ili zadovoljstva.

Prvi sloj je takođe u vezi sa automatskim ili autonomnim funkcionisanjem tela.

 

Drugi sloj i druga čakra su, uopšte gledano, prenosnik putem kojeg se odvija naš emotivni život.

 

Treći sloj i treća čakra, povezani su sa našim mentalnim životom, sa linearnim mišljenjem.

 

Četvrti energetski nivo i srčana čakra, predstavljaju prenosnik putem kojeg volimo, ne samo naše bližnje, nego i ljude uopšte.

Oni metabolišu energiju ljubavi.

 

Peti nivo je u odnosu sa višom voljom, koja je povezana sa božanskom voljom.

Peta čakra predstavlja snagu reči, govor, slušanje i preuzimanje odgovornosti za sopstvene postupke.

 

Šesti nivo aure i šesta čakra, povezani su s božanskom ljubavlju. To je ljubav koja izlazi iz okvira ljudske i obuhvata život u celini.

Ona stvara stanje brige, podrške, zaštite i nege svekupnog života, smatra sve oblike života dragocenim manifestacijama Božanskog.

 

Sedmi sloj i sedma čakra, povezani su sa višim umom, znanjem i jedinstvom naše duhovne i fizičke sazdanosti.

 

U našem energetskom sistemu postoje specifična mesta za osete, osećanja, misli, uspomene i druga nefizička iskustva, koja nam mogu pomoći da razumemo prirodu zdravlja, kao i nastanka različitih obolenja, a sam energetski tretman aure može doprineti poboljšanju opšteg stanja i lečenju mnogih vrsta bolesti.

 

Smeštaj sedam glavnih čakri (energetskih vrtloga) na fizičkom telu, odgovara glavnim nervnim spletovima u tom delu tela.

Svaka od njih, na prednjoj strani, ima svoj par na zadnjoj strani tela i zajedno se smatraju jednom čakrom.

Prednji oblici povezani su sa osećanjima osobe, zadnji s njenom voljom, a tri čakre na glavi sa mentalnim procesima.

Prva i sedma čakra su neparne, ali se međusobno mogu smatrati parom, jer su one krajnje otvorene tačke glavnog vertikalnog toka snage, koji se kreće gore i dole duž kičme, i u koji su usmerene sve čakre.

 

Sve glavne i sporedne čakre predstavljaju “otvore” za protok energije u auru i van nje.

Mi smo poput sunđera u moru energije oko nas.

Budući da je energija uvek povezana sa oblikom svesti, mi je doživljavamo gledanjem, slušanjem, osećanjem, intuicijom ili direktnom spoznajom.

Psihološki materijal povezan sa određenom čakrom osvešćuje se povećanjem energetskog toka kroz tu čakru.

Ovo se mora izvodite postepeno, jer bi se iznenadnim protokom energije oslobodilo previše psihološkog materijala koji ne bismo bili u stanju da u potpunosti preradimo.

 

Svako od pet čula povezana je sa određenom čakrom: dodir sa prvom; sluh, miris i ukus sa petom (grlenom), a vid sa šestom čakrom (trećim okom).

 

Čakre u auri imaju tri glavne uloge: vitalizuju svako telo aure, a time i fizičko telo; podstiču razvoj različitih oblika samosvesti (svaka je povezana sa posebnom psihološkom ulogom) i prenose energiju između nivoa aure.

 

Čakre upijaju univerzalnu ili primarnu energiju (ki, či, orgon, prana...), razbijaju je u sastavne delove i šalju energetskim rekama u nervni sistem, u žlezde sa unutarnjim lučenjem, a zatim u krv, kako bi hranila telo.

 

U sistemu kojim se služim pri isceljivanju, niža tri sloja aure metabolišu energije koje se odnose na fizički svet, a gornja tri one koje se odnose na duhovni svet.

 

 

Četvrti sloj, astralni nivo, povezan sa srčanom čakrom, mesto je preobražaja kroz koji mora proći sva energija na svome putu iz jednog sveta u drugi: duhovna energija mora da prođe kroz vatru srca, da bi bila pretvorena u niže, fizičke energije, i obratno.

 

U isceliteljskoj praksi, koriste se energije povezane sa svim slojevima aure i svim čakrama i propuštaju se kroz srce, središe ljubavi.

 

 

 

  • Nazad
Komentari

Chat

fenixsite ima funkciju pretraživaca linkova. Naš sistem iskljucivo indeksira linkove ka drugim sajtovima, tako da se nijedan fajl ne nalazi na našim serverima.