» Zabava

Kompjuter je...

Kompjuter je...

KOMPJUTER
 

Profesorka španskog objašnjavala je svojim studentima da španski jezik
razlikuje rod za zajedničke imenice, da sve postoje kao ženski i muški rod. 

 

Na primer:
Kuća je ženskog roda - ,,la Casa,, a olovka je zato muškog roda - ,,el lapiz,, 

 

Studenti su upitali: Kog je roda kompjuter ... !? 

 

Umesto da  im odgovori, profesorka ih je podelila u dve grupe:
mušku i žensku i zatražila od njih da se opredele da li ,,kompjuter,,
pripada muškom ili ženskom rodu.

 

Svaka je grupa dobila zadatak da sa četiri razloga obrazloži svoje opredeljenje. 

 

 

Muškarci su odlučili da ,,kompjuter,, mora definitivno 
da bude ženskog roda (la computadora) jer:

 

1 - Niko osim njihovog tvorca ne razume njihovu unutrašnju logiku. 

 

2 - Originalni jezik koji koristi za komunikaciju sa drugim kompjuterima  
      je potpuno nekompatibilan za sve ostale.

 

3 - Najmanje greškice čuvaju se daleko u memoriji za eventualno
      kasnije prisećanje. 

 

4 - Onoga momenta kada se vežeš za jednog, nadješ se u situaciji 
    da trošiš pola svojih prihoda za njegove potrebe i dodatke. 

             

 

Ženska grupa je zaključila da kompjuter mora 
 

da bude muškog roda (el computador), jer ...

 

1 - Da bi bilo ikakve koristi od njega moraš da ga startuješ. 

 

2 - Raspolažu ogromnim brojem podataka, ali ne mogu da 
      samostalno razmišljaju.

 

3 - Osmišljeni su da rešavaju probleme, ali polovinu vremena 
     oni sami predstavljaju problem. 

 

4 - Čim se vežeš za jednog, otkriješ da bi dobila nov, napredniji 
     model, da si samo malo duže pričekala! 

 Ženska ekipa je pobedila!!! 

 

 

 

 

 

 

  • Nazad
Komentari
strelac
Hahaha, ima mnogo takvih  zzSmeh_1

  • 08/Aug/2016
delikates
  • 08/Aug/2016
BadAss
BadAss
0
Ala je ovo dobro gde samo nađe ove postere biggrin
  • 08/Aug/2016

Chat