» Život i stil

Kvantna medicina

Kvantna medicina

 

 

Pre više od 40 godina, fizičari, biolozi i lekari, počeli su da snimaju frekvencije koje emituju ćelije, a sada je i opšte priznato da sve što postoji ima sopstveni frekvencijski obrazac. Zahvaljujući ovim naučnim saznanjima i dostignućima, izdvojila se nova grana medicine – kvantna medicina.

Kvantna medicina je holistički pristup lečenju, potpomognut modernom tehnologijom. Ona objedinjuje energetsku i modernu, komplementarnu i alternativnu medicinu. Sa ubrzanim razvojem tehnologije, pre svega kompjuterske, postaje sve pristupačnija širokoj populaciji i dobija sve više pristalica u zvaničnoj medicini.

 

Holistički pristup lečenju posmatra čoveka i život, a samim tim i zdravlje, kao splet energetskih vibracija, koje su u stalnoj promeni i dinamičkom balansu. Kvantni pristup lečenju zasniva se na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Dijagnoza ovom metodom, zasniva se na činjenici da zdravi organi i delovi tela šalju harmonične vibracije (frekvencije), dok bolesni emituju izobličene talase. Zahvaljujući modernoj tehnologiji, danas se javlja mogućnost posmatranja i merenja ovih vibracija i njihovo terapeutsko korigovanje. Elektromagnetni impulsi određene frekvencije, koji se šalju u telo tokom terapije, zapravo stimulišu organizam na samoisceljenje.

 

Mada se ove tehnike lečenja nazivaju modernim, odnosno medicinom XXI veka, one su poznate već hiljadama godina, kao znanja i veštine zdravog života, preventive i lečenja, u sklopu tradicionalne kineske medicine (akupunktura, herbalistika, taj či, či gong, reiki…), indijske ajurvede, joge, aromaterapije, kristaloterapije, terapije zvukom i plesom, travarstva raznih kultura… Sve ove metode posmatraju čoveka kao jedinstvenu celinu tela, uma, duše i okruženja.

 

 

 

 

 

Sa razvojem elektronike, kibernetike i kompjuterske tehnologije, ova višemilenijumska znanja počinju da dobijaju potvrdu i u zvaničnoj nauci. Činjenica da ljudsko telo nije kalcijumska skulptura obložena jastučićima od proteina i masti, nego manje ili više zgusnuta energija koja je u stalnom pokretu, sa gotovo bezbroj različitih vibracija, konačno počinje da vraća kredibilitet drevnim, dugo vremena zapostavljanim (i, čak, anatemisanim od konvencionalne medicine i farmacije) načinima isceljenja.

Tesla je još davno govorio da će, sa spoznajom nevidljivih sila, čovečanstvo tokom nekoliko godina napredovati u nauci i medicini, više nego za sve vreme do tada.

U knjizi “Vibratorna medicina”, dr Ričard Gerber objašnjava da ”Ajnštajnova teorija, primenjena na vibratornu teoriju, ljudsko biće vidi kao mrežu komplesnih energetskih polja koja reaguju sa fizičko-ćelijskim sistemom. Spoznaja da je sva materija enegija u neprekidnom kretanju, temelj je shvatanja da ljudska bića posmatramo kao energetske dinamičke sisteme”.

Početkom XX veka, američki naučnik dr Rojal Rajf otkriva da ćelije, izložene nekom obliku energije sa kojom su u rezonanci, tu energiju apsorbuju kroz rezonantne strukture. Sa povećanjem energije, može doći do razaranja ćelija.

Ovo je najjednostavnije razumeti ako se setimo već viđenog eksperimenta u kojem operska pevačica određenom vibracijom svog glasa lomi vinske čaše, jer staklo rezonuje sa ovom frekvencijom.

Ovaj jednostavni princip može se primeniti i na žive ćelije: bakterije, viruse, degenerisana tkiva…

 

 

 

 

 

 

Šezdesetih godina prošlog veka, hirurg-ortoped dr Robert Beker otkrio je da se, elektromagnetnom stimulacijom povređenih kostiju i drugih tkiva, menja polaritet ćelija i tako pospešuje zarastanje.

Nemački naučnici, lekar dr Franc Morel i inženjer elektronike Erih Raš, mereći elektromagnetne oscilacije na akupunkturnim tačkama, otkrili su razliku između zdravih (harmoničnih) i bolesnih (patoloških) oscilacija.

Ovim otkrićem, postalo je jasno da na energiju našeg tela, preko akupunkturnog sistema, ne moramo delovati samo iglama, toplotom ili pritiskom (kao u drevnoj isceliteljskoj praksi), nego i magnetima, svetlošću, zvukom, laserima…

Nemački lekar dr Samuel Haneman (1755-1843), nezadovoljan medicinskom praksom svog doba, osmislio je homeopatski sistem: “slično se sličnim leči”. Uspešno je lečio svoje pacijente, koristeći supstance koje kod zdravih ljudi izazivaju simptome slične onima od kojih pacijent boluje. U eksperimentima je otkrio da se efikasnost ovakvog leka povećava sa smanjenjem njegove koncentracije. On je lek razređivao do te mere, da u njemu više nije ostao ni molekul leka, već samo njegova “energetska memorija”. Po nekim “zakonima” fizike, ovakvi lekovi ne bi trebalo da imaju ikakvog efekta. Ali, praksa je pokazala suprotno: ovi suptilni lekovi, koji sadrže energetski zapis materije od koje su napravljeni, deluju na traumu sa kojom su u rezonanci.

Osamdesetih godina prošlog veka, američki naučnik Vilijam Nelson je, na osnovu činjenice da se svaki energetski fenomen prostire kroz više dimenzija, konstruisao biorezonantni sistem koji meri elektrofiziološku reaktivnost supstanci i, nakon obrade podataka, koriguje pronađene disbalanse na energetskom telu. Ovo telo je mnogo osetljivije i suptilnije, pa se na njemu simptomi i znaci disbalansa pokazuju mnogo ranije nego na fizičkom telu, tako da se na njega može delovati preventivno, dok se obolenje nije fizički manifestovalo, ili se tretirati već nastala bolest, na njenom energetskom nivou.

 

Svest ljudi o zdravlju znatno se povećala poslednjih godina. Sve veći broj pacijenata želi aktivno učešće u lečenju, a ne pasivno primanje recepata i lekova. Sve je manje onih koji su jednostavno spremni da popiju pilulu kada im je loše. Mnogi pacijenti su, na žalost, “na svojoj koži” osetili neželjene efekte hemijskih lekova koji su im propisani, pa s pravom počinju da traže korisne alternative. Naravno, moramo biti svesni toga da konvencionalna medicina u nekim segmentima nema alternative, posebno kada je reč o bolestima koje zahtevaju intezivnu negu ili operaciju.

 

 

 

 

 

Kvantna medicina je medicinska grana koja koristi elektromagnetne talase različitih frekvencija, kako u dijagnostici tako i u lečenju. Zasniva se na činjenici da sve naše ćelije funkcionišu na određenoj frekvenciji. Promenom ovih frekvencija, pod uticajem raznih štetenih faktora (loša ishrana, virusi, bakterije, gljivice, paraziti, stres, teški metali, elektrosmog, patogena zračenja…), dolazi do nastanka bolesti. Upotrebom elektromagnetnih talasa se otkrivaju I koriguju ove promene.

Kao alternativna grana, kvantna medicina zvanično je odobrena 2005.godine, od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Kvantna medicina pruža drukčije metode dijagnostike i terapije. Kompletan pristup pacijentu ovde je drugačiji, jer se organizam posmatra kao celina i uzimaju se u obzir svi spoljašnji i unutrašnji faktori koji negativno utiču na imuni sistem. Zapravo, traži se uzrok obolenja i radi se na njegovom otklanjanju, a ne na lečenju simptoma bolesti.

Kvantnom medicinom reguliše se poremećaj frekvencije ćelija, pokreće se imunološki sistem i sopstvenu unutrašnja laboratorija za proizvodnju supstanci koje će se izboriti protiv bolesti. Ti vlastiti "medikamenti" višestruko su aktivniji od farmakopreparata, a ne dovode do neželjenih dejstava, alergijskih reakcija, predoziranja… Normalizacijom hormona, koagulacionih potencijala krvi, Ph-vrednosti i mnogih metaboličkih procesa, organizam sopstvenim snagama prevazilazi bolest. To je upravo suština delovanja kvantne medicine i njenih neograničenih mogućnosti u preventivi, ali i lečenju mnogih oboljenja čiji je uzrok konvencionalnoj medicini nepoznat.

 

 

 

 

 

Zaper – elektronski lek

Paraziti koji žive u ljudskom organizmu izazivaju gotovo sve bolesti – od alergije, do kancera.

Dr Hulda Klark dokazala je da se jednostavnim sredstvima, kakav je “zaper”, aparat koji je konstruisala, za nekoliko dana potpuno čisti organizam, što dovodi do izlečenja.

Godine 1989, dr Hulda Klark je počela da istražuje uticaj parazita na bolesti koje su se širile kao epidemija.

U jednoj od svojih knjiga, ona piše:

Rešila sam da otkrijem opseg frekvencija drugih živih bića. Otkrila sam da muve, bube, paukovi, buve i mravi imaju frekvencije od 1.000.000 Hz do 1.500.000 Hz. Bubašvabe su imale najvišu frekvencu od svih insekata koje sam testirala. Potom je došlo zastrašujuće otkriće. Uginuli insekt je takođe imao opseg frekvencija, koje su se dale izmeriti! Znači da to uopšte nije fenomen živih bića! Ali, ako mrtve stvari imaju rezonantni opseg, možda bi se mogao upotrebiti preparirani mikroskopski slajd nekog mrtvog stvorenja, a moji izleti u vrt i pozivi kasapnicama (skupljala sam parazite i iz mesa) mogli bi da prestanu. To je bila srećna ideja. Prvi preparat koji sam dobila bio je ljudski crevni metilj, ogroman parazit, pošast čovečanstva. Upravo sam bila otkrila da je prisutan u jetri (ne u crevima) svih bolesnika od raka koje sam pregledala. Odrasli uginuli parazit imao je rezonantnu frekvenciju od oko 434.000 Hz. Mrtve stvari rezonuju! Iznenada mi je niotkuda sinula ideja.

Ako bi se neka osoba priključila na generator frekvencija dok radi na 434.000 Hz, šta bi se desilo sa odraslim metiljem, ukoliko je čovek njime inficiran? Iste nedelje sam tu ideju isprobala na sebi, ali ne sa metiljem, već sa salmonelom, giardijom i herpesom koje sam hronično imala. Posle trominutnog tretmana, ponovo sam se testirala. Više ih nije bilo u mojim organima! Nije bilo emitovanja na njihovim karakterističnim frekvencijama. Ponavljala sam i ponavljala eksperiment. Da li su zaista mrtve? Možda su naprosto umrtvljene ili su se možda sakrile. Ali simptomi su takođe brzo nestali. Herpes je prestao da me golica.

Bilo je to isuviše jednostavno i neverovatno! „Neizlečivi“ slučajevi side su takođe izgubili svoj virus za nekoliko časova. Laboratorijski testovi na HIV su se pokazali negativnim!

U više slučajeva, pacijenti koji su patili od bola, doživeli bi trenutno olakšanje, ako bih uspela da otkrijem pravu „bubu“ i njenu frekvenciju prilikom pregleda. Tako se rodio moj elektronski metod za se suprotstavljanje bolestima. Nađete rezonantnu frekvenciju neke bakterije, virusa ili parazita. Testirate žive napadače unutar ljudskog tela tom frekvencijom i za nekoliko minuta one više neće emitovati sopstvene frekvencije – biće ili mrtvi ili onemogućeni da deluju, pa će ih ukloniti naša bela krvna zrnca.

 

 

 

 

 

Dr Hulda Reger Klark je rođena 1928. u Rosternu, u Kanadi. Studirala je biologiju, doktorirala 1958. fiziologiju na univerzitetu Minesote. Svoja naučna interesovanja posvetila je biofizici i fiziologiji ćelije. Krajem 60-tih godina, otvorila je nutricionističku ordinaciju. Posvetila se istraživanjima različitih aspekata ljudskih bolesti, posebno kancera. Traganje za odgovorima potrajalo je decenijama. Proučavala je parazite, bakterije, viruse i gljivice, teške metale, rastvarače i radioaktivnost, pokušavajući da otkrije kako ćelije ljudskog tela reaguju na ove napadače. Otkrila je više načina na koje se možemo osloboditi pomenutih patogena – od biljaka i esencijalnih ulja, preko ortomolekularne i elektroterapije. Razvila je izuzetno efikasan metod lečenja raka, koji u mnogim slučajevima zaustavlja metastaze za samo 24 sata.

Dr Klark je shvatila da ljudsko telo, baš kao radio stanica, emituje elektricitet ali na širokom spektru frekvenci i veoma niske snage. Takođe i drugi organizmi (virusi, bakterije) emituju svoje frekvence. A ako se na njihove frekvence deluje drugom frekvencom, patogeni će biti uništeni. Zahvaljujući tom saznanju, razvila je tehniku selektivne elektroeliminacije neželjenih patogena u telu. Tako je nastao njen “zaper” aparat. Pokazalo se da čišćenje organizma pomoću niskofrekventnih struja i biljnih preparata, neverovatnom brzinom eliminiše glavne uzročnike bolesti.

Preko hiljadu pacijenata u terminalnim stadijumima raka, koje je izlečila, svedoče o njenom uspehu. Tu je o veliki broj ljudi obolelih od drugih bolesti kojima ja pomogla da ozdrave.

Umrla je 3. septembra 2009. godine, u svom domu u Kaliforniji.

Dr Hulda Klark napisala je osam knjiga, od kojih su kod nas prevedene: “Terapija za sve bolesti”, “Lek za sve vrste kancera”, “Lek za sve vrste uznapredovalih kancera” i “Lek i preventiva”. Neke od ovih knjiga mogu se naći na Netu I daunlodovati besplatno.

Njen “zaper” aparat koristi se širom sveta, a može se kupiti i kod nas.

 

 

  • Nazad
Komentari

Chat

fenixsite ima funkciju pretraživaca linkova. Naš sistem iskljucivo indeksira linkove ka drugim sajtovima, tako da se nijedan fajl ne nalazi na našim serverima.