» Život i stil

Orgonska energija i orgoniti

Orgonska energija i orgoniti

 

 

Otkrivanje novih vidova energije predstavlja imperativ vremena u kojem živimo. Sadašnje stanje besomučne eksploatacije prirodnih resursa i proizvodnje pomoću prljavih tehnologija, neodrživo je na duže staze. Međutim, izgleda kao da čovečanstvo prećutno odobrava ovakvo stanje, podržavajući sistem upravo svojim načinom života.

 

Naučnici i pronalazači koji su radili istraživanja u pravcu rešavanja gorućih energetskih i ekoloških problema današnjice, uglavnom su vešto skrivani od oka javnosti. Strah od promene koja bi uzdrmala poredak je ogroman i to treba shvatiti kao uobičajeno stanje sistema koji teži svom očuvanju. 

 

Međutim, zakon večne promene jači je od svakog sistema, pa tako polako dolazi vreme u kojem će oni koji su proganjani zbog svojih pronalazaka, pronaći svoje zasluženo mesto u istoriji.

 

 

Dr Vilhelm Rajh je, još oko 1930. godine, istraživao životnu energiju, koju je nazvao orgon.

 

Rajh je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beču, a kao protivnik fašizma, napustio je Austriju 1939. godine i prešao u SAD, gde je najviše radio na proučavanju orgona. Još u to vreme, započeo je proizvodnju orgonskih akumulatora i orgonskih topova, uređaja za modifikaciju klime koje je nazvao „razbijači oblaka”.

 

Rajh je bio uveren da se orgon može upotrebljavati za razne pozitivne svrhe, međutim, kao i mnogi drugi naučnici koji su se, pre ili posle njega, našli na pragu otkrića i primene besplatne energije, on je 1956. godine uhapšen od strane američke vlade.

 

Njegova laboratorija, orgonski akumulatori i knjige na temu orgona su spaljeni, podaci o njegovom radu zataškani, a ni on sam nije uspeo da izađe živ iz zatvora.Tamo je I umro, 1957. godine, navodno od infarkta.

 

Njegovim tragom, kasnije su krenuli mnogi nezavisni istraživači…

 

 

 

 

Orgon, odnosno orgonsko polje, pojam je novijeg datuma. Međutim, o njemu se govori već hiljadama godina, u istočnjačkim narodima i kulturama. Poznat je kao Ki (Japan), Chi (Kina), Prana (Indija), Mana (Polinezija), Ruach (Hebrejizam), Baraka (Islam), a iz njega proizlaze različite energetske prakse, kao što su reiki, akupunktura, kiropraktika, feng-šui...

 

Na osnovu višegodišnjih istraživanja došlo se do saznanja o sledećim svojstvima orgona:

 

Ispunjava svemir i svuda je prisutan. Bez mase je i predstavlja prvobitnu, kosmičku energiju.

 

Prodire u materiju različitim brzinama. Pulsira, uočljiv je i merljiv. Ima snažan afinitet i privlačenje prema vodi.

 

Akumulira se u živim organizmima putem hrane, vazduha i kože.

 

Međusobno privlačenje i pobuđivanje odvojenih orgonskih sistema rezultuje njihovim spajanjem u novi sistem.

 

Ima negativnu entropiju: sistem sa većim orgonskim potencijalom privlači sistem sa manjim orgonskim potencijalom.

 

Njegova energija se pobuđuje pomoću sekundarne energije, elektromagnetne ili nuklearne.

 

U koncentrisanom stanju, najčešće emituje plavu do ljubičastu svetlost.

 

 

Toplotna energija i orgonska energija su dva svojstva jedne te iste pojave. Naime, dok toplotna energija rastače materiju povećavajući joj haotičnost (pozitivna entropija), orgonska energija je sintetizuje u kristale, odnosno fraktale (negativna entropija).

 

Orgonska energija kod nežive materije stvara kristale, dok kod živih bića omogućava razmnožavanje i rast.

 

Orgonska energija se može meriti pomoću vode, na sličan način kao što se živinim termometrom meri temperatura.

 

 

 

 

Jednostavni akumulatori orgonske energije sakupljaju je iz okolnog prostora, a ona se dalje koristiti u različite svrhe: lečenje, pokretanje motora, stvaranje kiše, pročišćavanje okoline, pospešivanje rasta useva...

 

Svako ko želi, može sam da konstruše specijalni uređaji za prikupljanje orgonske energije, koji se naziva orgonit.

On se pravi od metalne piljevine, smole i kristala kvarca, a ova se masa izliva u kalupe različitih dimenzija i oblika, najčešće kupe, piramide ili diska.

Prilikom pravljenja potrebno je voditi računa o tome da u njemu ima oko 50 procenata smole. Kristali kvarca obavezno se dodaju, radi pojačavanja orgonske energije, pogotovo gorski kristal, koji se uvek stavlja u sredinu orgonita.

 

Svaki orgonit sa svoje donje strane prikuplja negativnu orgonsku energiju, koja je najčešće produkt električnih uređaja i drugih zračenja, transformiše je i, sa svoje gornje strane, emituje pozitivnu orgonsku energiju, koja je korisna, lekovita i nama preko potrebna.

 

Orgoniti manjih dimenzija obično se postavljaju u životnom i radnom prostoru. Najbolje je postaviti ih na oko 50 do 70 cm od poda, tako da, kada sedimo, budu ispod visine srca.

 

 

 

 

  • Nazad
Komentari

Chat

fenixsite ima funkciju pretraživaca linkova. Naš sistem iskljucivo indeksira linkove ka drugim sajtovima, tako da se nijedan fajl ne nalazi na našim serverima.