» WTF

Satanizam

Satanizam

 

Iako je sve prikrivenija i zamaskirana u razne vidove nizgled bezazlenih običaja i delatnosti, praksa prinošenja ljudskih žrtava može se pratiti od pradavnih vremena do današnjih dana, kada se sve češće praktikuje i sve snažnije poriče, upravo od strane onih koji bi trebalo da je razotkrivaju, sankcionišu i iskorenjuju.

Tokom drevne i novije istorije, uvek je postojalo verovanje, podstaknuto uticajem struktura od autoriteta, da je svrha žrtvovanja to da se smire i umilostive "bogovi", što će sačuvati živote mnogih.

Odatle vodi poreklo i termin "žrtveni jarac", što označava ritualno ubistvo jednog (ponekad jarca, ali još češće čoveka), zarad iskupljenja "greha" i spasenja ostalih. Ovakav koncept očigledno se manifestovao u nizu mitskih heroja koji su umrli strašnom smrću, kako bi gresi čovečanstva bili oprošteni.

Žrtvovanje kralja ili vladara, da bi se umirili "bogovi", predstavlja još jednu drevnu tradiciju. U takozvanoj kolevci civilizacije, na području severne Afrike i Bliskog istoka, gde je od davnina zabeleženo prisustvo Anunakija ili Posmatrača, prinošeni su na žrtvu ljudi, a naročito deca. Slični obredi praktikovani su i u Kini, Rimu, Africi, Aziji, Grčkoj, Južnoj Americi, a najpoznatiji su oni u Meksiku, gde su Asteci masovno žrtvovali ljude svojim "bogovima".

 

 

Skandinavski narodi su nekada ritualno sahranjivali živu decu, pokušavajući tako da zaustave pošasti i umilostive vrhovnog boga severnjaka, skandinavskog Odina ili nemačkog Vodana.

Bogovi koji se spominju u školama mistike, konstantno su bili povezivani sa obredima žrtvovanja ljudi i baš su putem tih škola ti rituali i znanje o tome šta oni predstavljaju, preneti do današnjih dana, preko Iluminata i satanističke mreže.

Narod Inka u Peruu žrtvovao je decu, a prinošenje ljudskih žrtava se praktikovalo i u Evropi od najranijih vremena. Jedan od druidskih rituala bio je to da se sahrani dete ispod temelja građevine koja se zidala ili da se to mesto poškropi dečjom krvlju.

Isti ritual može se naći u mnogim delovima sveta. Rimski zapisi istoričara Tacita otkrivaju da su druidi smatrali za svetu dužnost da svoje oltare pokriju krvlju zarobljenika i da su volju bogova čitali iz ljudskih iznutrica. Slične priče mogu se naći u Irskoj i Škotskoj.

Irski mitovi govore o tome da je Irska ispočetka bila naseljena grupom gramzivih bogova koji su za sebe zahtevali trećinu rođene dece. Feničani i njihovi srodnici Kartaginjani naveliko su prinosili ljudske žrtve, a isto su činili i Kananiti.

Još jedna uobičajena praksa bilo je žrtvovanje prvorođenog deteta, najčešće muškog. Između ostalog, žrtvovanje prvorođene dece pominje se, u direktnom ili prikrivenom obliku, u Starom Zavetu.

 

 

 

 

Pisani tekstovi iz starog Egipta otkrivaju mnoge vrste prinošenja ljudskih žrtava i tortura koje su u kasnijem periodu postale opšteprihvaćena praksa. Egipćani su imali običaj da žrtvuju crvenokose muškarce na Ozirisovom grobu, jer je crvena boja bila u vezi sa Setom, egipatskom verzijom Sotone.

Neki od današnjih rituala, koje opisuju retki svedoci koji se na to usuđuju, do detalja se poklapaju sa onima iz Egipatske knjige mrtvih i uključuju držanje izvađenih ljudskih srca u posudama. U Starom Egiptu srca su stavljana na vagu, da bi ih na poslednjem sudu merila boginja Mat. Ovo je pravo poreklo statue žene sa sunčevom krunom i vagom u ruci, čije se skulpture mogu videti svuda po svetu, a posebno na zgradama suda, uz obrazloženje da je to prikaz boginje pravde.

Obožavaoci demona Bala (Bela, Nimroda…) u Kananu, Vavilonu i Fenikiji, u svojim su ritualima prinosili ljudske žrtve, praktikovali kanibalizam i zlostavljanje dece, sve u ime Moloha, jednog od Balovih aspekata koji je označavao uništitelja života.

Kartaginjani su, kopirajući rituale Kananita i Feničana, bacali decu u vatrenu jamu, napravljenu u obliku Moloha. Na arheološkom nalazištu u blizini današnjeg Tunisa nađeno je 6.000 urni koje su sadržale ugljenisane ostatke dece.

Istorija je prepuna ovakvih priča o prinošenju ljudskih i životinjskih žrtava.

 

 

 

 

Crnomagijski rituali, koji se danas nazivaju satanizmom, predstavljaju moderni izraz obreda žrtvovanja ljudi i drugih rituala drevnog Vavilona, kao i civilizacija Sumera, Feničana, Egipćana, Kananita i naroda Akadije, u koje se Bratstvo (Iluminati) infiltriralo, da bi služilo njegovim potrebama, kao što je učinilo i na mnogim drugim mestima širom sveta. Bio je to, tokom cele istorije, jedan neprekidan niz istih obreda, posvećenih istim božanstvima (sa različitim imenima), što je ostalo od fundamentalne važnosti članovima Bratstva i u današnje vreme.

Satanizam je samo jedno od mnogih imena za odavanje poštovanja i obožavanje visoko destruktivne, negativne sile, kojoj su davana mnoga imena tokom vekova: Nimrod, Bal, Moloh, Set, Đavo, Lucifer… Satanizam izopačuje sve pozitivne energije i njihove simbole, na isti način kao što su nacisti pozitivni simbol Sunca, svastiku, izokrenuli da bi joj dali negativno značenje. Iz tih razloga je u satanizmu pentagram okrenut naopako, kako bi se njime, uz korišćenje crne boje, simbolički predstavila tama, odakle potiče i naziv za satanističku “crnu misu”.

Satanizam se bazira na manipulaciji energijama i svešću. U krajnje izopačenim ritualima, stvara se energetsko polje, vibraciona frekvencija koja spaja svest učesnika sa negativnim oblicima energije i svesti iz niže četvrte dimenzije. To je dimenzionalna zona poznata i kao niži astralni nivo, koja rezonuje sa ljudskim emocijama niske frekvencije vibracija, kao što su strah, krivica, bes, mržnja…

 

 

 

 

Kada se ritual fokusira na ove emocije, kao što je slučaj pri satanističkim obredima, stvara se snažna veza sa “demonima” iz niže četvrte dimenzije, odnosno sa vbracijama reptilskog uma i svesti, jer se tada dodatno aktivira deo mozga koji se kod čoveka i danas naziva R-kompleks, odnosno “reptilski mozak”.

Priča o prizivanju “demona” i njihovom zaposedanju ljudi stara je nekoliko hiljada godina, ali je vremenom, uz sistematsko apelovanje nauke na razum i logiku, svrstana u red mitova, izmišljenih od strane primitivnih i neobrazovanih, sklonih praznoverju i halucinacijama.

I dok se većina običnog naroda ponosi svojom savremenošću i odbacivanjem “iracionalnog”, satanistički rituali tajno se praktikuju sve više, širom sveta, a u njima učestvuju mnogi od najpoznatijih, najmoćnijih i visoko pozicioniranih ljudi na planeti. Po svemu sudeći, u celoj priči o satanizmu, mit je samo to da se njime bave isključivo neuki i priprosti ljudi.

 

 

 

 

Organizovani satanistički rituali po pravilu se izvode na vrtložnim tačkama Zemljine energetske mreže. Na taj način, vibracije nastale od osećanja užasa, straha, besa i mržnje, ulaze u globalnu energetsku rešetku i utiču na Zemljino magnetno polje, a preko njega i na sve što na njoj živi.

Rituali se uglavnom odvijaju noću, jer je zemaljsko magnetno polje tada najmanje izloženo drugim uticajima, dok tokom dana naelektrisane čestice solarnog vetra prouzrokuju u njemu turbulencije i čine međudimenziono povezivanje težim. Energije nebeskih tela, posebno ciklusi Sunca i Meseca, takođe se koriste da bi doprinele moći ovih rituala. Zbog toga su u satanističkom kalendaru precizno određeni periodi i datumi (od kojih su mnogi zamaskirani u poznate međunarodne i verske praznike, koji se masovno slave i tako im dodatno daju značaj) za izvođenje najvažnijih rituala. Tim danima neverovatno mnogo ljudi, posebno dece, biva žrtvovano tokom obreda.

Prilikom ovakvih rituala, dešava se ono što nam je poznato pod imenom “zaposedanje” ljudskog tela od strane “demona”, reptilskih entiteta, odnosno energetskih oblika sa niskom frekvencijom vibracija, koje rezonuju sa raznim vidovima zla i dalje utiču na ljudske misli, emocije i izazivanje destruktivnog ponašanja.

Na mestima gde se već milenijumima održavaju satanistički rituali, koja uglavnom predstavljaju turističku atrakciju (jer je njihova namena ljudima uglavnom nepoznata), većina posetilaca može da oseti “atmosferu” teskobe, mučnine i straha, a ta atmosfera je, u stvari, psihosfera – vibraciono polje sastavljeno od emocionalnih i misaonih oblika. Što je, u vibracionom smislu, zemljino magnetno polje bliže nižoj četvrtoj dimenziji, entiteti koji tu spadaju imaju veću moć nad ovim svetom i životima onih koji ga nastanjuju.

Iako smo većinom skloni tome da na satanizam gledamo isključivo kao na perverziju i psihopatologiju pojedinaca, treba da znamo da je on u stvari pažljivo isplaniran, vrlo dobro hijerarhijski organizovan i prisutan na svim nivoima i u svim strukturama društva. Osnovni razlog njegovog postojanja, sa tačke gledišta globalizma, “novog svetskog poretka” i Bratstva koje ovu ideologiju počinje da sprovodi u delo, jeste kontrola Zemljinog magnetnog polja, a putem njega i ljudi, kako bi se njihova životna energija preobratila u “svarljiviji” oblik koji obezbeđuje opstanak entiteta u nižoj četvrtoj dimenziji (a u školi se još uvek uči da se čovek nalazi na vrhu lanca ishrane).

 

 

 

 

Satanistička mreža je hijerarhijski organizovana i poklapa se sa piramidom moći Bratstva, na čijem je vrhu “svevideće oko” koje predstavlja “bogove” iz niže četvrte dimenzije. Na najvišim nivoima ove hijerarhije nalaze se neljudski entiteti koji u potpunosti upravljaju ljudskim umovima i telima koje su zaposeli. Na stupnju ispod ovog nalaze se pripadnici svih struktura moći: vladari, političari, biznismeni, vlasnici medijskih kuća, poznate estradne ličnosti..., svi oni koji su iz nekih razloga “prodali dušu đavolu”.

Na nižim nivoima, pripadnici su pod potpunom umnom kontrolom i ne znaju pravu prirodu organizacije u čijem radu učestvuju. Neki satanistički nivoi poznati su pod nazivima Sestre svetlosti, Generali sa pet zvezdica, Glavni savetnici, Čuvari zapisa, Čuvari pečata, a u njihovoj mreži postoji i jedna pozicija zvana Asmodeus…

 

 

Procenjuje se da godišnje u svetu nestane oko osam miliona dece. Osim one koja su pobegla od kuće, mnoga su oteta i poznato je da završavaju kao robovi dečje prostitucije, pedofilije, prisilnog rada i ratovanja ili kao žrtve satanističkih rituala. To je onaj ogroman broj dece koja nestanu bez traga i glasa, čija se čak ni tela ne pronađu.

U prirodi satanizma je, između ostalog, i to da deluje u potpunoj tajnosti i da se 99 odsto užasavajućih ubistava i slučajeva zlostavljanja dece nikada ne otkrije.

Nezainteresovanost medija za te događaje je najblaže rečeno šokantna. Čovek po imenu Ted Gunderson, koji ima za sobom 28 godina iskustva rada u FBI-u, rekao je na konferenciji da posle dugog i detaljnog istraživanja, on procenjuje da u SAD-u ima 3,75 miliona aktivnih satanista, a da se godišnje prinosi između 50 i 60 hiljada ljudskih žrtava, većinom dece. Mnoge od žrtava rođene su u satanističkim porodicama, a za njihovo rođenje koriste se žene koje se drže u zarobljeništvu i rađaju jedno dete za drugim, da bi ova deca, koja zvanično ne postoje, poslužila kao žrtve satanističkih obreda.

Satanistička mreža je takođe povezana sa domovima za nezbrinutu decu i hostelima za decu odbeglu od kuće, da bi obezbedila konstantan izvor mladih žrtava za svoje potrebe. Mnoge od njih bivaju drogirane i programirane za to da učestvuju u ritualnim ubistvima i mučenjima druge dece.

Postoji vrlo mnogo poznatih slučajeva u kojima se tvrdilo da je postojalo ritualno zlostavljanje i ubijanje, ali je većina njih uspešno zataškana sa najviših instanci, od strane političara i pravnog sistema, kao i popustljivih, neinformisanih i kontrolisanih medija...

 

  • Nazad
Komentari
Michael
Jako zanimljivo i odlicno napisano, samo bih dodao, da nisu svi satanisti obozavaoci Satane, nego da postoji i ateisticki satanizam ili Lavejisticki satanizam.Za razliku od teistickog satanizma koji podrazumeva obozavanje Satane, ateisticki satanizam se odnosi prema Satani samo kao o simbolu telesnosti i smrtnosi, i ne porazumeva obozavanje ni Satane ni Boga. Takodje ateisticki satanizam se zasniva i na filozofiji gde si ti sam svoj bog, i gde je, zadovoljenje sopstvenih potreba, kako fizickih tako i psihickih, je vazno. Naravno imaju i oni neka pravila, ali ne bih sada da zalazim u detalje.
  • 26/Apr/2017
delikates
Hvala ti puno na podršci oko problema o kojima većina ljudi i dalje neće ni da razmišlja... 
  • 27/Apr/2017
Michael
Nema na cemu, drago mi je da vidim da ima ljudi, koji shvataju sa cime se svet suocava. Sve te sekte su stvorene iz jednog, jedinog razloga, kako bi se lakse manipulisalo narodom u cilju vlastitog bogacenja. Ja ne znam sta je sa ljudima, da li ne vide istinu ili to ne zele.
  • 27/Apr/2017

Chat

fenixsite ima funkciju pretraživaca linkova. Naš sistem iskljucivo indeksira linkove ka drugim sajtovima, tako da se nijedan fajl ne nalazi na našim serverima.