» Život i stil

SVAKOGA DANA U SVAKOM POGLEDU SVE VIŠE NAPREDUJEM

SVAKOGA DANA U SVAKOM POGLEDU SVE VIŠE NAPREDUJEM

 

 

Sjećaš li se Doli Bel?

Verovatno je i onima koji ga se odlično sećaju i pamte njegov osnovni moto: “Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem”, promakla jedna sitnica, posebno ako ga nisu gledali više puta, a to je činjenica, pomenuta u filmu, da je začetnik ove neprevaziđene “mantre”, odnosno metode pozitivne autosugestije, bio francuski apotekar Emil Kue.

Njegova osnovna ideja bila je to da ljude najčešće ne pokreće volja, već uobraženje.

Upravo na ovoj pretpostavci, zasniva se njegova teorija i praksa autosugestije.

 

 

 

 

 

Saznanje o ogromnoj unutrašnjoj snazi koju poseduje ljudsko biće, a koju treba samo pravilno usmeriti, da bi se u potpunosti ovladalo sobom, čini ovu ideju aktulenom i danas.

 

Uprkos napretku savremene nauke i medicine, ljude u svakodnevnom životu i dalje prate neki iskonski problemi, koje one ne umeju da reše, iako se ti problemi najčešće odnose na oblasti kojima se ove nauke umnogome bave: zdravstvene tegobe, zavisnosti, usavršavanje u savremenom društvu, međuljudski odnosi, poslovni uspeh, porodica i vaspitavanje dece…

 

Autosugestija je “organon” (oruđe) koji dobijamo već samim rođenjem.

Ova snaga je ogromna i nemerljiva. U zavisnosti od prilika i načina primene, ona može da prouzrokuje najbolje, ali i najgore posledice.

Ipak, treba da je upozna svako. Kada čovek nauči svesno da je primenjuje, sa ciljem da upravlja sobom, dobije velike mogućnosti da stvori povoljne događaje u svom životu.

Ako se primenjuje pravilno, odnosno svesno, autosugestija predstavlja ne samo univerzalni metod otklanjanje fizičkih tegoba i psihičkih opterećenja, nego i specifični vid duhovnog ispitivanja, usavršavanja i izgradnje ličnosti koja će biti sposobna da savlada svaku životnu prepreku, a svakodnevni život učini pirjatnijim.

 

Emil Kue je smatrao da u nama postoje dva bića, potpuno odvojena jedno od drugog. Oba su razumna, ali, dok je jedno svesno, drugo je nesvesno.

Ovo je razlog tome što postojanje nesvesnog u nama najčešće ostaje neprimećeno. Ako uporedimo svesno i nesvesno, utvrdićemo da svest često ima loše pamćenje, dok je kod nesvesnog to pamćenje nepogrešivo.

Ono beleži čak i naizgled beznačajne događaje iz našeg života, pa upravo zbog toga predstavlja ono što “obešćašćuje” (pravo značenje ovog termina dobijamo kada prvo pročitamo njegov poslednji slog, a zatim nadovežemo drugi) naše koke.

 

Nesvesno biće lako prima sugestije. Njega nazivamo uobraženje.

Ono upravlja svim našim postupcima čak i protiv naše volje, pa ima ogromnu snagu, tako da volja uvek uzmiče pred njim.

Najbolji način da naučimo da upravljamo svojim uobraženjem, jeste autosugestija.

Ona predstavlja čin pomoću kojeg sami sebi namećemo određenu misao.

Svaka zamisao, ako se naš um i duh jedino njome bavi, postaje "istina" i teži tome da postane stvarnost.

 

 

 

 

 

Formula ovog metoda je jednostavna i, izvorno, glasi:

"Svakoga dana, u svakom pogledu, meni je sve bolje i bolje".

Mada je “gubljenje u prevodu” veoma česta pojava, mom je srcu prirasla ona Kustina, odnosno Dinova varijanta (iz filma):

“Svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napredujem”. 

Jer, to što je “meni sve bolje i bolje”, često ne mora da znači da “u svakom pogledu, sve više napredujem”.

Štaviše, može da bude i suprotno, u šta se svakodnevno uveravamo.

 

Čovek u sebi ima neograničenu moć. Ako njome ume da se koristi, on može da deluje i na materiju.

Uobraženje se može uporediti sa konjem bez uzda.

Ako konj vuče kola u kojima se nalazite, on može učiniti nešto nepredviđeno, čak i ubiti vas.

Zauzdajte ga kako treba, vodite ga sigurnom rukom, pa će ići tuda kuda vi hoćete.

Tako je i sa vašim uobraženjem…

 

 

Emil Kue – misli:

 

Mi smo ono što od sebe načinimo, a ne ono što je od nas načinila sudbina. Zato ne optužujte sudbinu, već sebe.

Postarajte se da gospodarite sobom. Izbegavajte da se ljutite, jer time trošite energiju.

Budite mirni, ljubazni, prijateljski raspoloženi, sigurni u sebe.

Budite strpljivi i istrajni.

Budite altruista, jer nesebičan čovek, i ne tražeći, nađe ono što egoista ne nalazi i kada traži.

Što više dobra činite drugima, tim više dobra činite sebi.

Popustite po potrebi.

Kada dve osobe žive zajedno, naizgled međusobno popuštanje, uvek je zasluga jedne osobe.

Kontrolišite svoj karakter.

Naučite da govorite lepo, jasno, određeno, mirno. Govorite malo ali razumljivo.

Ne raspravljajte nikad o stvarima koje ne razumete, inače ćete reći sve same gluposti.

Budite optimista čak i onda kada izgleda da se situacija tome protivi.

Verujte i u iluzije. Iluzija je i kada verujete da više nema iluzije.

Uvek pojednostavljujte stvari, nikad ih ne komplikujte. 

Ne dozvolite da vam bude dosadno, potrudite se da imate mnogo ideja, pa kad vas zamori jedna od njih, zanimajte se drugom.

Znajte da nas starima ne čine godine, već naše verovanje da smo stari.

Ne bojte se bolesti. Strah od bolesti stvoriće bolest. Ne gubite vreme u ispitivanju bolesti koje bista mogli imati, jer ako ih stvarno nemate, vi ćete ih tako sami stvoriti.

Borite se protiv zla. Uzrok zla je najčešće van vašeg domašaja, ali njegova posledica nije. Pa zato nju i otklanjajte.

Uvek kažite: "ja hoću", "ja mogu", "lako je", "stići ću"..., jer svako ko polazi u život sa ovakvim idejama, zaista lako može sve što hoće i stiže.

Verujte u sebe. Onaj ko sumnja u sebe, nikad ni u čemu ne uspeva.

Verujte u autosugestiju. Sugestija drugih nikada ne može biti jača od sopstvene.

Autosugestija je instrument kojim treba da naučimo da se služimo kao što činimo sa svakim oruđem.

I najbolje oruđe u neveštim rukama daje slabe rezultate. Ukoliko te iste ruke postanu vešte, istim oruđem postićiće se dobri rezultati.

Svesna autosugestija, primenjivana s poverenjem i dubokom verom u sebe, jača je od bilo čega drugog, pa daje i najbolje rezultate.

Verujte u ono što želite, pa će to i doći.

Čovek je ono što misli da jeste. Zato o sebi mislite uvek sve najlepše, pa ćete zagospodariti sobom.

 

 

  • Nazad
Komentari

Chat

fenixsite ima funkciju pretraživaca linkova. Naš sistem iskljucivo indeksira linkove ka drugim sajtovima, tako da se nijedan fajl ne nalazi na našim serverima.