» Život i stil

UNIVERZALNI INTERNET: ZAPISI AKAŠE

UNIVERZALNI INTERNET: ZAPISI AKAŠE

 

Mi smo kao ostrva u moru, odvojena na površini, ali povezana u dubinama.

(Vilijem Džejms)

 

Postoji više načina poimanja i spoznavanja sveta: putem čula ili kroz unutrašnje uvide, filozofiju, razne vrste umetnosti i sisteme verovanja koje daju religije.

Od mnogih puteva koji nam stoje na raspolaganju, jedan bi trebalo da bude posebno značajan, jer je zasnovan na iskustvu, poštuje jasno utvrđene metode i predmet je neprekidne kritike i procene.

Nauka je izuzetno važna, ali njena primarna uloga ne bi trebalo da bude samo u stvaranju novih tehnologija koje, pomažući čoveku, umnogome nastoje da ga drže pod kontrolom i oblikuju njegov život.

Osnovni smisao nauke trebalo bi da bude to da čoveku ponudi ispravan pogled na život, svet i njegovo mesto u svemu tome.

Moderna nauka, od vremena kada se “izdigla” iznad disciplina koje od nje ne bi trebalo da budu odvojene, o svetu i životu počela je da daje sve fragmentovaniju sliku, čiji je svaki piksel formiran od strane raznih “nezavisnih”, a često i nadmetački nastrojenih naučnih oblasti…

 

 

 

 

 

U novije vreme, naučnici su ipak počeli da shvataju da svakoj pojedinačnoj naučnoj oblasti predstavlja veliki problem da objasni šta je to što povezuje fizički univerzum sa živim svetom, živi svet sa društvom, društvo sa područjima uma i kulture..., pa je sve više onih koji shvataju potrebu integrisanja disciplina, kako bi se došlo do celovitije slike sveta.

Posebno ambiciozan poduhvat pojavio se poslednjih godina u kvantnoj fizici: pokušaj da se stvori “teorija svega” (Theory of Everything –TOE).

Mada je ovaj projekat zasnovan na tome da je priroda svih elementarnih čestica vibraciona, on ne daje konačni odgovor u potrazi za jedinstvenom slikom sveta, već, u najboljem slučaju, obuhvata sve fizičke stvari i pojave, iz kojih su isključeni život, kultura, um i svest, koji su neporecivi deo realnosti sveta, pa bi prava teorija svega morala da ih uzme u obzir…

 

 

 

 

Akaša (ā∙kā∙sha) je sanskritska reč koja označava etar, sveprožimajući prostor ili, uslovno rečeno, "fluid".

Reč je prvobitno označavala zračenje ili sjaj, što je u indijskoj filozofiji smatrano prvim i najosnovnijim od pet elemenata, od kojh su ostali: vazduh (vata), vatra (agni), voda (ap) i zemlja (prithivi).

Akaša obuhvata osobine svih pet elemenata i predstavlja matericu iz koje je sve poteklo i u koju se sve ponovo vraća.

Prema hinduističkom učenju, Akaša je životni duh ili duhovna sila, sveobuhvatni medij koji je osnova i sastavni deo svega skrivenog i svih fenomena.

Prirodni zakoni, gravitacija, materija, energija, život, misaona kreacija, memorija…, sve su to samo mnogobrojni aspekti jedinstvene Akaše.

Mnogi je autori opisuju kao astralnu svetlost, univerzalnu dušu, beskrajnu svest, matricu Univerzuma…, iz koje je odvajanjem nastalo sve što postoji.

Ona ispunjava sva beskrajna prostranstva i predstavlja zapis mentalnog nivoa, u kojem se čuva sva prošlost, budućnost i svi događaji u materijalnoj sferi, ne samo na našoj planeti, već u celom svemiru.

 

 

 

 

 

U arhivama Akaše, pohranjene su sve moguće informacije: energetski oblici nastali kao posledica svih ljudskih životnih aktivnosti, kao i njihovih posmrtnih iskustava; iskustva svih bića koja su ikad postojala, od nastanka sveta; klimatske i geološke promene; događaji i aktivnosti u vezi sa mineralima, florom i faunom, od njihovih prapočetaka; aktivnosti entiteta koji duhovno utiču na ljude i koji su sa njima oduvek povezani; aktivnosti i iskustva elementarnih sila, tzv. duhova prirode; aktivnosti vanzemaljskih bića i bića podzemnih svetova, kao i njihove interakcije sa ljudima…

Hronike Akaše sadrže sve aktivnosti “Bele lože”, njenih duhovnih učenika i pristalica, rezultate njihovih magičnih obreda, aktivnosti i događaja što su se zbili u legendarnom gradu svetlosti, nazvanom Šangri-La.

U zapisima Akaše, sadržane su i posledice mračnih delovanja koja na eteričnom planu sprovodi “Crna loža” i njeni sledbenici; sve aktivnosti entiteta koji se hrane raznim negativnim energetskim nabojima, nastalim zbog niskih ljudskih poriva, zlih dela i izopačenosti …

 

 

 

 

 

Kroz ljudsku istoriju, svi veliki mislioci, mistici i sveci uvek su smatrali da u korenu celokupne stvarnosti postoji jedinstveno kosmičko polje koje čuva i prenosi informacije.

Ono sadrži suptilno more promenljive energije, iz kojeg izviru sve stvari: atomi i galaksije, zvezde i planete, bića i um.

Ljudskih pet čula nisu u stanju da registruju Akašu, ali joj se može pristupiti putem različitih vidova duhovne prakse.

Drevni mudraci dosezali su Akašu putem disciplinovanog, spiritualnog načina života, meditacije i joge.

Veliki jogi Svami Vivekananda govorio je da se Univerzum sastoji od dva “materijala”, a jedan od njih se naziva Akašom, koja predstavlja sveprisutno i sveprožimajuće postojanje.

Sve što ima oblik, nastalo je iz Akaše.

 

 

 

 

 

 

 

Tesla je o Akaši govorio kao o izvornom mediju (etru) koji ispunjava sav prostor.

U svom delu „Najveća dostignuća čoveka“, on kaže da ona predstavlja neku vrstu polja sile, koje postaje materija ukoliko na njega deluje prana, kosmička životna energija, a kada njeno delovanje prestane, materija se transformiše i vraća u Akašu.

Karl Jung naziva Akašu kolektivnim umom, knjigom života u koju se zapisuje sve što postoji, što se ikad dogodilo ili će se (sa stanovišta našeg poimanja vremena) tek dogoditi.

 

 

 

 

U svojim knjigama, Ervin Laslo svedoči o mnogim ljudima koji su sa velikom preciznošću čitali zapise Akaše.

Ovom skladištu informacija već hiljadama godina pristupaju svi veliki proroci, vidovnjaci, medijumi, ekstrasensi…

Svako od nas je, najčešće slučajno i ne znajući, barem ponekad imao pristup ovom polju, a posle to nazivao “predosećanjem”, “predviđanjem”, “šestim čulom”, “intuicijom”, “telepatijom” ili sličnim imenima, koja u stvari označavaju istu pojavu – povezivanje sa informacijama sačuvanim u arhivi Akaše.

 

 

 

 

 

Hronika Akaše, između ostalog, sadrži priču svake duše koja je ikad živela na ovoj planeti.

Shodno tome, ova beskrajna baza podataka i znanja, sadrži i informacije o tome šta nas u životu blokira i ometa.

Uz pomoć različitih metoda, ovo nam polje može postati dostupno kad god to poželimo.

Iz njega možemo sagledati ko smo, šta nam je suština i životna misija, šta nas sprečava ili ograničava u tome da živimo ispunjen život…

Znanja i energije, akumulirani u polju Akaše, omogućuju našem fizičkom, mentalnom, emocionalnom i suptilnijim telima da se usklade sa namerom naše duše.

Ovo je osnovna stvar koju moramo postići, kako bismo ostvarili svoje najviše potencijale i unapredili sve segmente svog života.

 

 

 

 

 

Cilj rada na Akaši je dolaženje do pozicije apsolutne istine.

Sa duševnog nivoa, možemo sagledati svoj život kakav je sada, svesne i podsvesne odluke, uverenja i verovanja, kao i njihov smisao.

Na osnovu toga, povezujemo se sa svojom životnom svrhom i postajemo svesni svega što nam stvara probleme, koči nas i onemogućava da živimo u skladu sa svojom pravom prirodom.

Znanje koje je kroz mnoge vekove bilo dostupno samo retkim i izuzetnim duhovnim majstorima, u novoj epohi razvoja svesti počinje da se otvara za mnogo širi krug ljudi.

 

 

 

 

 

Pristup zapisima Akaše i njihovo proučavanje najčešće je opisivano kao najviše spoznajno i isceljujuće iskustvo čoveka.

Ljudi koji su zauvek zapamćeni po svojoj genijalnosti, kreativnosti i izuzetnimm talentima, najčešće su skromno priznavali da predstavljaju samo “kanal” za sprovođenje vibracija nekog višeg, sveznajućeg uma ili duha.

Oni religiozni, ovo su doživljavali kao obraćanja i uputstva od Boga.

Mnogi od njih su tvrdili da su im najveća otkrića i saznanja, jednostavno i iznenada, odnekud došla.

Drugi su imali posebne tehnike i rituale, pomoću kojih su sebe svesno dovodili u specifično stanje, u kojem se javljaju vizije, ideje i rešenja.

Imajući sve to u vidu, nemoguće je ne pomisliti da se sva genijalnost i talenat, u stvari, sastoje u umeću pristupanja arhivi Akaše.

 

 

 

 

Svako ljudsko biće ima urođenu sposobnost da pristupi zapisima Akaše.

Naravno, u svetu gde vladaju materijalizam, tehnologija i predrasude prema svemu što se čulima ne da iskusiti, ova sposobnost već u prvim mesecima života biva suzbijena raznim navikavanjima na funkcionisanje u “stvarnom svetu” i kontrolom ponašanja.

Stoga su retki oni koji su za ovaj pristup ostali otvoreni ili su ponovo uspeli da steknu stalnu svesnu vezu sa Akašom, a na njih se i danas često gleda sa sumnjom, predrasudama i podozrenjem, kao na ekscentrike, vračare i ludake.

Kao što je za oblikovanje tela ili logičkog mišljenja potrebno dosta treninga i vežbanja, tako i sposobnost pristupa zapisima Akaše zahteva veliku dozu strpljenja i rada na sebi.

Ljudi koji uspevaju da pristupe zapisima Akaše, najčešće svedoče o tome kako im je za to potreban stalni duhovni rad i meditacija.

Nekima je za ovo, barem u početku, neophodan vodič, učitelj ili trener.

Mirna atmosfera, duboka opuštenost, strpljivi i tihi um, otvoreno srce…, samo su neki od preduslova za putovanje u ovaj unutrašnji svemir.

Neki ljudi na njega odlaze u stanju polusna, kreativne vizualizacije, meditacije, regresije, neke vrste spontanog ili izazvanog transa…

Pošto hronika Akaše egzistira na mnogo višem vibracionom nivou od racionalnog uma i kolektvne svesti, jasno je da se, kao radio-aparat, moramo na njega podesiti.

Potrebno je na najmanju moguću meru svesti sve ometajuće, niže frekvencije (unutrašnje, ali i spoljne), kako bismo postigli rezonancu sa ovim višim…

 

  • Nazad
Komentari
ceca67
ceca67
0
Dobar tekst.
  • 30/Oct/2016
strelac
Interesantno
  • 30/Oct/2016

Chat